powered by Agones.gr - livescore

Τετάρτη

Ε.Ε.Ν.Ν. ‹Ο ΣΙΘΩΝ› το Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017 ο 47ος Κολυμβητικός Διάπλους του Τορωναίου Κόλπου.


           Η Ε.Ε.Ν.Ν. “Ο ΣΙΘΩΝ” προκηρύσσει  τον 47ο Κολυμβητικό Διάπλου Τορωναίου Κόλπου στη Νικήτη Χαλκιδικής, το Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους αγώνες μαραθώνιας κολύμβησης πανελληνίως.
Διεξαγωγή αγώνα-κανονισμοί


           Οι αθλητές καλούνται να διανύσουν απόσταση 26 χιλιομέτρων από την Καλλιθέα της Κασσάνδρας στη Νικήτη της Σιθωνίας χωρίς τη χρήση πτερυγίων ή άλλων βοηθητικών μέσων πλεύσης. Για την ασφάλειά τους θα συνοδεύονται από μηχανοκίνητες βάρκες και ταχύπλοα σκάφη που διαθέτουν ασύρματη επικοινωνία. Στις βάρκες συνοδείας επιτρέπεται να επιβαίνουν μέχρι δύο συνοδοί.
           Η εκκίννηση του αγώνα θα δοθεί στις 8 : 00 το πρωί του Σαββάτου από το ξενοδοχείο “Παλλήνη” στην Κασσάνδρα. Οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εκκίνησης τουλάχιστον εξήντα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.

Δικαίωμα συμμετοχής-αιτήσεις

           Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κολυμβητές και κολυμβήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον έχουν ολοκληρώσει στο παρελθόν κολυμβητικό αγώνα τουλάχιστον 5 χιλιομέτρων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται σε 20 κολυμβητές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση ηλεκτρονικά στο email: toronaiosdiaplous@gmail.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση : Ε.Ε.Ν.Ν. “Ο ΣΙΘΩΝ”, Νικήτη Χαλκιδικής, ΤΚ 63088, υπ'όψιν κ. Ιωακείμ Παπαθανασίου. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 15ή Μαιου.
           Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τις 20, η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την οργανωτική επιτροπή, με γνώμονα την προαγωγή του διεθνούς χαρακτήρα του αγώνα αλλά και δίνοντας έμφαση στην εντοπιότητα, την ανάλογη κατανομή των συμμετεχόντων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως και στα δύο φύλα, καθώς και την εμπειρία των αθλητών.

Κόστος συμμετοχής

           Το κόστος συμμετοχής είναι 150 € και καλύπτει κάποια από τα έξοδα του αγώνα, διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για τον αθλητή και ΕΝΑ συνοδό.

Παράλληλες εκδηλώσεις

           Την Παρασκευή 14 Ιουλίου θα διεξαχθεί ενημερωτική συγκέντρωση όπου θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις σε αθλητές και συνοδούς. Θα ακολουθήσει εκδήλωση παρουσίασης των αθλητών στην παραλία της Νικήτης. Η παρουσία και στις δύο εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική.
           Το Σάββατο 15 Ιουλίου, μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει τελετή λήξης και απονομής των επάθλων. Στο συγκεκριμένο αγώνα όλοι οι αθλητές θεωρούνται νικητές και βραβεύονται με ένα στεφάνι ελιάς.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

           Η λίστα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί μέχρι τις 30 Μαίου 2017. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμέτων οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους εντός δέκα ημερών, αποστέλοντας στις παραπάνω διευθύνσεις πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που να δηλώνει ότι είναι σε θέση να κολυμπήσουν, καθώς και να καταβάλουν το κόστος της συμμετοχής τους, μέχρι μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.

  Με εκτίμηση το
  Δ.Σ.
 

 The Cultural Youth association of Nikiti Sithon announces the 47th Swimming Crossing of Toroneos Gulf in Nikiti Halkidiki, on Saturday the 15th of July 2017. The crossing is one of the most important and historical marathon swimming races in Greece.Organization and regulations of the race.The athletes are invited to cross a distance of 26 km from Kallithea of Kassandra to Nikiti of Sithonia without the use of fins or other auxiliary means of swimming. For their safety they will be escorted by vessels and speeding boats that provide wireless communication. The escorting boats are allowed to carry up to 2 escorts.

The starting of the race will be given at 8.00 in the morning of Saturday from the hotel "Pallini Beach" of Kassandra. The athletes must be at the starting point at least 60 minutes before the beginning of the race.

Participation - applications

Swimmers from Greece and abroad have the right to take part as long as they have participated at least in a race of 5 km. The number of the participants is defined in 20 swimmers. The people interested should send the attached application form filled with their personal details at the e-mail: toronaiosdiaplous@gmail.com or by post in the address: Cultural Youth Association “Sithon", Nikiti Halkidiki, PC 63088. The expiring date of sending the application forms is the 15th of May.

In case that the number of the applications exceeds the 20, the selection of the participants will be held by the organizing committee placing a criterion on the international character of the race and also placing emphasis on the residency, the variation in all age and gender groups as well as the experience of the athletes.Cost of participationThe cost of participation is 150€ and it covers some of the expenses of the race and the athlete's and one escort's accommodation for 2 nights.EventsOn Friday the 14th of July a gathering for providing information will be held in which the athletes and escorts will receive detailed instructions and specifications about the race. This will be followed by a presentation event of the swimmers to the public in the beach of Nikiti. The presence in both events is obligatory. On Saturday 15 July after the end of the race a closing and award ceremony is going to be held. In the swimming crossing of Toroneos all the athletes are considered winners and are awarded with an olive wreath.Announcement of ResultsThe list of the participants will be announced by the 30th of May 2017. After the announcement of the results the participants should confirm their participation as soon as possible sending a medical certification that declares that they are in the appropriate physical condition and to deposit the participation cost one week before the holding of the race.Cultural Youth Association of Nikiti “SITHON”

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------