powered by Agones.gr - livescore

Πέμπτη

Τι αλλάζει στην έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκινήτων -To ΦΕΚΟι κατά τόπους ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) ενημερώνουν με ανακοινώσεις τους ότι δεν είναι πλέον αρμόδιες για έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων (γεωργοκτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασεργατικών, κλπ), με ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο των 1.300 κιλών ή για έκδοση άδειας δεύτερου ή τρίτου αγροτικού στην ίδια εκμετάλλευση. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στις
διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

Ανακοίνωση ΔΑΟΚ Σερρών
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. Σερρών ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 4441/16 (ΦΕΚ 227Α΄/6-12-2016) και την υπ’ αριθμ. Α1/οικ.18764/670 (ΦΕΚ 1065Β΄/28-3-2017) ΚΥΑ, επέρχονται αλλαγές στις διαδικασίες για έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων (γεωργοκτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασεργατικών, κλπ).

Μέχρι τώρα, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο των 1.300 κιλών ή για έκδοση άδειας δεύτερου ή τρίτου αγροτικού στην ίδια εκμετάλλευση, οι παραγωγοί απευθύνονταν, για  τις σχετικές διαδικασίες, και στη ΔΑΟΚ της Π.Ε. Σερρών.

Από τώρα και στο εξής, για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης άδειας κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων, υπεύθυνη θα είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Σερρών, στην οποία, μέχρι τώρα, απευθύνονταν εξ αρχής οι παραγωγοί για τις άδειες μόνο των μικρών αγροτικών αυτοκινήτων (με ωφέλιμο φορτίο μικρότερο των 1.300 κιλών).

Επομένως, για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης άδειας κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα απευθύνονται, στο εξής, αποκλειστικά στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Σερρών (βρίσκεται δίπλα στο δημόσιο ΚΤΕΟ – τηλέφωνο 23213 - 55744).

Σημείωση: προηγουμένως πρέπει να έχουν λάβει βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ).


 (ΦΕΚ 1065Β΄/28-3-2017)

Aριθμ. Α1/οικ. 18764/670

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρή- σης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ' όψη:
 1. Τις παραγράφους 2, 3, 8 και 14 του άρθρου 2 του ν.δ.  49/1968 (Α' 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ.  281/1973 (Α'84) και αντικατασταθεί με το ν.4441/2016 (Α' 227).
 2. Τις διατάξεις του ν.3874/2010 (Α΄151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύ- ουν. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 30 και 31 του ν. 4441/2016 (Α'227).
 4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α'208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ- ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα- ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
5. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα- πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
6. Την 4402/88/2017 (Β' 127) κοινή απόφαση του Πρω- θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδο- μών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη». 
7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι- προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 
8. Τη με αριθ. 11226/133908/30-11-2016 κοινή από- φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασί- λειο Κόκκαλη» (Β'3903). 
9. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ- βερνητικά Όργανα, Άρθρο Πρώτο του προεδρικού δια- τάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
 10. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την απόδειξη της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» ή του «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το ΜΑΕΕ (Μητρώο Αγρο- τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων), καθώς και το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης. 
11. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί- ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 Άρθρο 1 Δικαιούμενα πρόσωπα για την χορήγηση αδειών ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων Δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων είναι: α. «επαγγελματίες αγρότες» ή / και β. «κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

 Άρθρο 2 Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης»
 Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κα- τόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως έχει κωδικοποιηθεί με το β.δ. 281/1973 (Α' 84) και ισχύει, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
 α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγρο- τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης» και
 β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση: β1. Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συ- στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση. β3. Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς. β4. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνο- θάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνο- θαλασσών). β5. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λο- γαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.
 γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφ'άπαξ εισφοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως ισχύει.

 Άρθρο 3 Διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικών Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσό- τερων ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων στο όνομα «επαγγελ- ματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης», υποβάλλεται αίτηση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας. Ο αριθμός των προς τα- ξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών προσδιορίζεται στην αίτηση. Επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παπάγου, 16 Μαρτίου 2017 

Οι Υπουργοί Υποδομών και Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
Αγροτικής Ανάπτυξης Υφυπουργός Αγροτικής και Τροφίμων Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗ