powered by Agones.gr - livescore

Τρίτη

Δήμος Σιθωνίας:Αναστολή εκτέλεσης της αριθμ 6/2018 ΕΠΖ απόφασης για τα καταστήματα στο Παλαιό Οικισμό Νικήτης μέχρι τη δημοσίευση της oριστικής απόφασης επί της προσφυγής που έχει ασκηθεί κατά αυτής.

Από το πρακτικό 3/2018 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ,  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σιθωνίας,
3]Την υπ΄αριθμ. 6/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, (πρακτικό 2/2018) με την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της προαναφερόμενης άδειας καθόσον με το υπ’ αριθμ.. Α.Π: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/
ΥΝΜΤΕΚΜ/52681/5234/4066/29-12-2017 έγγραφό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΊΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η επιχείρηση λειτουργεί χωρίς την έγκριση της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 άρθρο 14 παρ 2 και 4. η άδεια λειτουργίας είναι άκυρη.
 4]Το άρθρο 204 του Ν.2717/99 σύμφωνα με το οποίο «από την επίδοση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 203 και ωσότου εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής, η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξης αναστέλλεται αυτοδικαίως». 
5]Την από 12-4-2018 αίτηση αναστολής και την από 12-4- 2018 προσφυγή του ανωτέρω ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
6] Την από 12-4-2018 προσωρινή διαταγή του ιδίου Πρωτοδικείου, με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημά έκδοσης προσωρινής διαταγής και διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της υπ΄αριθμ. 6/2018 απόφασής μας 
 Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,
 Προτείνει την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμ 6/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω. 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την εκτέλεση της από 12-4-2018 προσωρινής διαταγής του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την αναστολή εκτέλεση της υπ’ αριθμ 6/2018 απόφασής μας σχετικής με την «Ανάκληση και σφράγιση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος.