powered by Agones.gr - livescore

Τρίτη

Ανακαλούνται όλες οι άδειες λειτουργίας των καταστημάτων αναψυχής-εστίασης, στον Παλαιό Οικισμό Νικήτης Χαλκιδικής.

Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου Σιθωνίας ανακαλούνται όλες οι άδειες των καταστημάτων που λειτουργούσαν ως επιχειρήσεις αναψυχής ή μαζικής εστίασης 'Έστιατόρια', που βρίσκονται στον παλαιό οικισμό της Νικήτης Χαλκιδικής επειδή λειτουργούσαν χωρίς την έγκριση των διατάξεων  του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002) άρθρο 14 παρ 2 και 4 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υπ΄ αριθμ. Α.Π: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/52681/5234/4066/29-12-2017 έγγραφό του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΊΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ )

 Η ανάκληση και η σφράγιση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 10:30πμ
Συγκεκριμένα το Άρθρο 14 προβλέπει: 
2. Στους ενεργούς οικισμούς ή σε τμήματά τους που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται οι επεμβάσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό ή διαταράσσουν τη σχέση μεταξύ των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων. Επιτρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των
οικείου γνωμοδοτικού οργάνου:
α) η ανέγερση νέων κτισμάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δομικών υλικών και λειτουργίας με το χαρακτήρα του οικισμού,
β) η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή,
γ) η κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου ή χαρακτηρισθούν ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 41,
δ) η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτίσματα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και τους κοινόχρηστους χώρους, λαμβανομένου πάντα υπόψη του χαρακτήρα του οικισμού ως αρχαιολογικού χώρου,
ε) η χρήση κτίσματος ή και των ελεύθερων χώρων του, εάν εναρμονίζεται με το χαρακτήρα και τη δομή τους.
3. Σε περίπτωση επείγουσας......
4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτούμενη άδεια εκδίδεται πριν από όλες τις άλλες άδειες άλλων αρχών που αφορούν στην εκτέλεση του έργου, σε κάθε περίπτωση μέσα σε εξήντα (60)
ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δε στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας σε αυτές. Η άδεια αλλαγής της χρήσης εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες.
5. Στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται δραστηριότητες, καθώς και χρήσεις των κτισμάτων, των ελεύθερων χώρων τους και των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες δεν εναρμονίζονται με το χαρακτήρα και τη δομή των επί μέρους κτισμάτων ή χώρων ή του συνόλου. Για τον καθορισμό της χρήσης κτίσματος ή ελεύθερου χώρου αυτού ή κοινόχρηστου χώρου χορηγείται άδεια με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.\

Σχετικές αποφάσεις αναρτημένες στη Διαύγεια 03/04/2018 :

ΑΔΑ: ΨΦΙΟΩ1Φ-ΤΘΖ - «Ανάκληση της υπ’αριθμ.12663/04-11-2016 άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» με την επωνυμία «Χαλκιδιό...»