powered by Agones.gr - livescore

Τετάρτη

Ένα βήμα πιο κοντά για το έργο του Ξενία Παλιουρίου Χαλκιδικής ο Ι. Σαββίδης - Η Απόφαση της Κονιόρδου

 Στους όρους που θέτει η σχετική απόφαση είναι καταρχάς να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών στην παραλία,
Ενα κρίσιμο βήμα στον μακρύ δρόμο των εγκρίσεων που έχει μπροστά της η επένδυση των 80 εκατ. ευρώ του Ιβαν Σαββίδη στο Παλιούρι της Χαλκιδικής έγινε την περασμένη εβδομάδα (εδώ) με την «διπλή» έγκριση της χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου για την έκδοση της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς επίσης και της Μελέτης Περιβαλλοντικής Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο.
Πρόκειται για τη δημιουργία του «Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην περιοχή του Ξενία Παλιουρίου στο δήμο Κασσάνδρας» για το οποίο το υπουργείο Πολιτισμού, στη σχετική απόφασή του, θέτει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
Στην απόφαση, την οποία υπογράφει η υπουργός κ. Λυδία Κονιόρδου, εγκρίνοντας τη μελέτη χωροθέτησης και τη ΜΠΕ, ορίζεται ότι για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του κύριου του έργου (βλ. επένδυση σε Ελληνικό, Αφάντου κ.α.).

Στους όρους που θέτει η σχετική απόφαση είναι καταρχάς να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών στην παραλία, της περιοχής, όπου χωροθετείται το επενδυτικό σχέδιο. Επιπλέον, πριν από την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών, για την οικοδόμηση των κτισμάτων στην περιοχή όπου αυτά χωροθετούνται, σύμφωνα με το σχετικό masterplan της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, να προηγηθούν δοκιμαστικές τομές, από τα αποτελέσματα των οποίων θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εν λόγω εκσκαφικών εργασιών.

To υπουργείο Πολιτισμού θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών των έργων, οι οποίες θα πρέπει να να γίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», με την εποπτεία αρχαιολόγων, τους οποίους θα ορίσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα πρέπει να διακοπούν και να επακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία των έργων, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ οι οριστικές μελέτες όλων των επιμέρους έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών κατασκευών, όπως προβλέπονται στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), καθώς και για της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Αντίστοιχα, όλες οι απαραίτητες για την κατασκευή του λιμενικού έργου εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν με εποπτεία υπαλλήλου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον φορέα του έργου.

Επισημαίνεται εδώ ότι το ακίνητο, που προσφέρεται για την ανάπτυξη μιας μικτής τουριστικής επένδυσης, με τη λειτουργία health resort, δημιουργία πολυτελών εξοχικών κατοικιών, μαρίνας κ.τ.λ. κατέληξε στον όμιλο Σαββίδη το φθινόπωρο του 2013, στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. 
Στην επένδυση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση και λειτουργία του Ξενία Παλιουρίου, κενού την τελευταία 25ετία και χαρακτηρισμένου ως μνημείου από το 2008,  (σ.σ. παραχωρείται για 99 έτη), για το οποίο έχει ήδη εγκριθεί  από πέρυσι το καλοκαίρι η αρχιτεκτονική προμελέτη και προκαταρκτική στατική μελέτη προδιαγραφών και κατευθύνσεων για την επισκευή και ανακαίνισή του.

newmoney.gr

Θέμα: Έγκριση: α) Μελέτης χωροθέτησης επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του άρθρου 13 του Ν. 3986/2011 για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) και β) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην περιοχή του Ξενία Παλιουρίου Χαλκιδικής» στην περιοχή Τ.Κ. Παλιουρίου, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΕγκρίνεται, α) η μελέτη χωροθέτησης επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του άρθρου 13 του Ν. 3986/2011 για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) και β) ηΜελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην περιοχή του Ξενία Παλιουρίου Χαλκιδικής» στην περιοχή Τ.Κ. Παλιουρίου, Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
1) Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών στην παραλία, της περιοχής, όπου χωροθετείται το επενδυτικό σχέδιο.
2) Πριν από την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών, για την οικοδόμηση των κτισμάτων στην περιοχή όπου αυτά χωροθετούνται, σύμφωνα με το MASTER PLAN της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, να προηγηθούν δοκιμαστικές τομές, από τα αποτελέσματα των οποίων θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εν λόγω εκσκαφικών εργασιών.
3) Σχετικά με τις εκσκαφικές εργασίες και γενικότερα όσον τις εργασίες διαμόρφωσης της περιοχής, όπου χωροθετείται το επενδυτικό σχέδιο, αλλά και όλων των προτεινόμενων κύριων και υποστηρικτικών έργων της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων και των χερσαίων εγκαταστάσεων του λιμενικού έργου, να τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις:
 α) Όλες οι εργασίες να γίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», με την εποπτεία αρχαιολόγων, τους οποίους θα ορίσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 β) Η αμοιβή των αρχαιολόγων, όπως επίσης και η δαπάνη της
αρχαιολογικής έρευνας, εφόσον προκύψουν αρχαιότητες, θα επιβαρύνουν τον
προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37, παρ. 6 του Ν. 3028/2002)..
 γ) Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν και να επακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία των έργων, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου
4) Να υποβληθούν προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ οι οριστικές μελέτες όλων των επιμέρους έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών κατασκευών, που προβλέπονται στη Ζώνη ΙΙ του ΕΣΧΑΔΑ, καθώς και για της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
5) Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου, να υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του κύριου του έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4072/2012.
6) Όλες οι απαραίτητες για την κατασκευή του λιμενικού έργου εκσκαφικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν με εποπτεία υπαλλήλου της Εφορείας ΕναλίωνΑρχαιοτήτων, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον φορέα του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ειδοποιήσουν την Εφορεία εγγράφως τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη των εργασιών.
7) Σε περίπτωση εντοπισμού ενάλιων αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν για ενέργειες αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002 και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου
.
H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
 Λυδία Κονιόρδου
Ακριβές Αντίγραφο

11-4-18