powered by Agones.gr - livescore

Δευτέρα

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ανησυχεί για σχεδιαζόμενη ιχθυοκαλλιεργητική επένδυση στο Πόρτο Κουφό. Αντιδράσεις από τους τοπικούς επιχειρηματίες. Αρνητική και η θέση καθηγητών του Α.Π.Θ.

Σε επιστολή της η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, διατυπώνει έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς όσον αφορά στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση «Άμπελος-Πόρτο Κουφό» στην χερσόνησο της Σιθωνίας και ζητά την ανάκληση της
απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα θα απασχολήσει αύριο 1-8-17 και το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας. Θέμα 6ο)    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό του Δήμου Σιθωνίας.
23 επιχειρήσεις  και κάτοικοι της περιοχής έχουν προσφύγει με αίτηση Θεραπείας κατά τη παραπάνω απόφασης ενώπιον του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης 
Ομάδα Καθηγητών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  αξιολόγησαν ότι  η σχεδιαζόμενη μονάδα εμποδίζει τις υφιστάμενες δραστηριότητες καθώς και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής. Επομένως είναι απολύτως ζημιογόνα τόσο για το οικοσύστημα όσο και για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ευρύτερα της χώρας και ως εκ τούτου η πολιτεία οφείλει να μην επιτρέψει την πραγματοποίηση της σχεδιαζόμενης μονάδας.  
Αποσπάσματα στο τέλος της ανάρτησης

Η Επιστολή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Με την υπ’αριθμ. 90 / 21 – 4 – 2017 Απόφαση του , το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά για την εγκατάσταση ιχθυογεννητικού σταθμού στην τουριστικά αναπτυγμένη και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Η εγκατάσταση του ιχθυογεννητικού σταθμού εντάσσεται στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συντάχθηκε για την δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη Χαλκιδική.
Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 19ης Ιουλίου 2017 ασχολήθηκε με το θέμα, μετά από αίτημα επιχειρηματιών και κατοίκων της περιοχής και αφού διαπίστωσε ότι :
1. Η Απόφαση ελήφθη με απόλυτη έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρηματιών της περιοχής, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία που θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση (επί ποινή ακυρότητας της πράξης) πριν την λήψη Απόφασης για επενδυτικά έργα, την ενημέρωση και διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό.
2. Τυχαία ενημερώθηκαν οι επιχειρηματίες της περιοχής για την ΣΜΠΕ Π.Ο.Α.Υ. Χαλκιδικής και μόλις αντελήφθησαν την αναμενόμενη οικονομική τους καταστροφή με την σχεδιαζόμενη επένδυση, ανέθεσαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στον Καθηγητή Βιολογίας και Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών κ. Χιντήρογλου την αξιολόγηση της ΣΜΠΕ Π.Ο.Α.Υ. Χαλικιδικής.
Η αξιολόγηση, καταδεικνύει:
α) την εξαιρετικής σπουδαιότητας βιοποικιλότητα του Πόρτο Κουφό που περιλαμβάνει περισσότερα από ογδόντα επτά (87) σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη, από την Διεθνή, Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία,
β) τις ιδιαιτερότητες του Πόρτο Κουφό (γνωστός ως «Κωφός Λιμήν» από την εποχή του Θουκυδίδη διότι δεν έχει κυματισμό και συνεπώς ρεύματα ανανέωσης των υδάτων του),
γ) την παντελή έλλειψη στοιχείων και επιστημονικής τεκμηρίωσης της μελέτης ΣΜΠΕ Π.Ο.Α.Υ. για την περιοχή Πόρτο Κουφό και τις ελλείψεις και σφάλματα για την περιοχή της Αμπέλου.
3. Η τουριστική ανάπτυξη και η οικονομική ευμάρεια του Πόρτο Κουφό είναι αποτέλεσμα των μακρόχρονων, επίπονων προσπαθειών των μελών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και λοιπών επιχειρηματιών της περιοχής, που επένδυσαν στην περιοχή και ανέδειξαν τον υψίστου κάλους κόλπο με τα διαυγή νερά, σε παγκόσμιο πόλο έλξης καταδυτικού τουρισμού, περιπατητικού τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού (τουρίστες επισκέπτες στο πλαίσιο του προγράμματος «οι δρόμοι του Αποστόλου Παύλου») και πρόσφατα αναρριχητικού τουρισμού.
4. Τονίζεται ότι το ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό (ΚΥΑ 24208/2009, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 67659/2013, αρθ. 8 παρ.Δ), αναφέρει την ασυμβατότητα μεταξύ τουρισμού και υδατοκαλλιεργειών: «η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού..».

5. Την αρνητική θέση του αρμόδιου και άμεσα ενδιαφερόμενου Δήμου Σιθωνίας, που στηρίζει πλήρως τις θέσεις των επιχειρηματιών και κατοίκων της περιοχής.

6. Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής είναι υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας αρκεί η κάθε μορφής επιχειρηματικότητα , να μην είναι ανταγωνιστική και ασύμβατη , με τις ήδη υπάρχουσες και ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

1) Να προστατεύσετε τον αμιγή τουριστικό χαρακτήρα υψηλών προδιαγραφών του Πόρτο Κουφό και να μην περιληφθεί η περιοχή Πόρτο Κουφό στην ΣΜΠΕ Π.Ο.Α.Υ. Χαλκιδικής.
Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για εκταμίευση Κοινοτικών κονδυλίων για αναπτυξιακές δράσεις, όπως η ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί ο σεβασμός της ισχύουσας Ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ήτοι στην συγκεκριμένη περίπτωση η δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και η προστασία της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409/ΕΚ λαό 92/43/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2) Ο τουριστικός τομέας χρειάζεται την πλήρη στήριξη της πολιτείας, ιδιαίτερα στις μέρες μας με τα έντονα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και δεν πρέπει να προωθούνται σχεδιασμοί με ασύμβατες δράσεις για την περιοχή Πόρτο Κουφό, σε βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της διατήρησης των σπάνιων φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής.

3) Θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάκληση ή τροποποίηση της Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ώστε να εξαιρεθεί η περιοχή Πόρτο Κουφό από την σχεδιαζόμενη ιχθυοκαλλιεργητική επένδυση.

Η επιστολή απευθύνεται προς τον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Ιωάννη Γιώργο, την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας.

Ταυτόχροναι κοινοποιείται στον Υπουργό αναπληρωτή Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και στον Δήμαρχο Σιθωνίας Ιωάννη Τζίτζιο.

1) Της µε αριθµό 90 της 11ης/21-4-2017 απόφασης του Περιφερειακού  Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
2) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή  σιωπηρής.


Προσφυγή Επιχειρηματιών της Περιοχής 
    
Προσφεύγουµε κατά της ανωτέρω διοικητικής πράξης του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και κατά κάθε προηγούµενης συναφούς πράξης, για όσους λόγους επιφυλασσόµαστε να προσθέσουµε νόµιµα εν καιρώ, αλλά και για τους εξής βάσιµους και αληθινούς : 
Με τη συγκεκριµένη απόφαση, το Περιφερειακό Συµβούλιο αποφάσισε  κατά πλειοψηφία και ενέκρινε τη Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισµό και την οριοθέρηση  της Περιοχής Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη θέση <Άµπελος - Πόρτο Κουφό>, χερσονήσου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε φορέα την Π.Ο.Α.Υ.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε. 
Ενεργητική νοµιµοποίηση - Έννοµο συµφέρον
Είµαστε ελεύθεροι επαγγελµατίες, ιδιοκτήτες ενοικιαζοµένων δωµατίων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, κ.α. και δραστηριοποιούµαστε όλοι µας στην επίδικη περιοχή του Πόρτο Κουφό, της κτηµατικής περιοχής δηµοτικού διαµερίσµατος Συκιάς, του Δήµου Σιθωνίας Χαλκιδικής, της δηµοτικής ενότητας Τορώνης, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα.......................................
 Επειδή προς απόδειξη των ανωτέρω προσάγουµε και επικαλούµαστε: 
1) Την µε αριθµό 90 της 11ης/21-4-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
2) τον επίσηµο χάρτη του ΥΠΕΚΑ βόρειας Ελλάδος, συµπεριλαµβανοµένης της Χαλκιδικής, µε τις ζώνες ειδικής προστασίας Natura 2000, 
3) επίσηµο κατάλογο όλων των περιοχών χαρακτηρισµένων ως Natura 2000, όπου συµπεριλαµβάνεται η χερσόνησος Σιθωνίας (υπ’ αρ. 74), 
4) έγχρωµη φωτογραφία της λιµνοθάλασσας στο Πόρτο Κουφό,
5) στοιχεία από ιστοσελίδες του διαδικτύου για τις περιοχές natura και τα  λιβάδια Ποσειδωνίας,
6) την µε αριθµό 1322/2-9-2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υπηρεσίας δράσεων αλιείας περί εντοπισµού, χαρτογράφησης και αποτύπωσης των λιβαδιών
Ποσειδωνίας, 
7) επίσηµους χάρτες µε τις περιοχές των λιβαδιών Ποσειδωνίας στη χερσόνησο Σιθωνίας, 
8) την µε αριθµό 2442/51879/28-4-2016 απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υπηρεσίας δράσεων αλιείας περί καθορισµού περιοχών µε βλάστηση Ποσειδωνία, 
9) τη µε αριθµό 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ 2505/2011) Απόφαση Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Επιτροπής Συντονισµού Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης, 
10)  το Ν. 4282/2014 περί ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών,
11) την µε αριθµό πρωτ. 2836/24-6-2010 αίτηση της ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. προς  την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης για µίσθωση της λιµνοθάλασσας για χρήση

υδατοκαλλιέργειας, 
 12) το µε αρ. πρωτ. 4641/19-7-2010 διαβιβαστικό έγγραφο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Δήµο Τορώνης, 
13)  τη µε αριθµό 178/2010 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Τορώνης που τάχθηκε κατά πλειοψηφία Αρνητικά σε κάθε µορφή υδατοκαλλιέργειας στη λιµνοθάλασσα του Πόρτο Κουφό, 
14) την από 3-8-2020 επιστολή διαµαρτυρίας του Συλλόγου Ενοικιαζοµένων Δωµατίων κπλ προς το Δήµο Τορώνης, 
15)  στοιχεία από το Πρόγραµµα <Φιλότης> του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που χαρακτηρίζει την περιοχή, ως <Φυσικό Τοπίο - Ιστορικός Τόπος>, ..............................

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ZHTΑΜΕ: 

Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η µε αριθµό 90 της 11ης/21-4-2017 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης, ρητή ή σιωπηρή.  Να γίνει εν όλω δεκτή η προσφυγή µας.Καθηγητές Α.Π.Θ. Επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση  της κατατεθειμένης ΣΜΠΕ 

Σκοπός: Η παρούσα επιστημονική αξιολόγηση αποβλέπει στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών αναφορικά με την έκθεση  ΣΜΠΕ της Π.Ο.Α.Υ. Χαλκιδικής Ιδιωτικής Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), στην οποία μετέχουν (1) Η Εταιρεία Αλιεία Α.Ε., (2) Η εταιρεία ΑΘΩΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., και (3) Ο κ. Γιαρένης Ιωάννης του
Δημητρίου. Η ΣΜΠΕ εξετάζει και αποδέχεται τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή Άμπελος – Πόρτο Κουφό, χερσονήσου Σιθωνίας (Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).  
Η παρούσα  επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση αφορά κυρίως στην περιοχή Πόρτο Κουφό, περιοχή υψίστης περιβαλλοντικής αξίας η οποία παράλληλα χαρακτηρίζεται ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και περιλαμβάνει θεσμοθετημένη Περιοχή Ειδικής Προστασίας Φυσικών Οικοτόπων (ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/2008)
αλλά και είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία.
 Η περιοχή φέρει χαρακτηριστικά ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας καθώς αποτελεί φυσικό λιμάνι με αδιάλειπτη λειτουργία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ως προς την οικονομική ανάπτυξη, η περιοχή αποτελεί πόλο ανερχόμενου τουριστικού ενδιαφέροντος, με υψηλή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι ενέχει πλήθος εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων λόγω της ποικιλότητας και πολυπλοκότητας, στοιχεία απαραίτητα στον σύγχρονο τουριστικό στρατηγικό σχεδιασμό. Σχετικές είναι οι  προτάσεις του Διεθνούς Εργαστηρίου  Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Αστικού Σχεδιασμού, Operative Territories: re-designing the landscapes of tourism (2015) που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Α.Π.Θ.  
Η παρούσα επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση αποβλέπει επίσης στη δημιουργία πληροφοριακού υλικού που θα ενισχύει προτάσεις ανάπτυξης με την υλοποίηση έργων που συνάδουν με τις θεμελιώδεις αρχές της Ενωσιακής και Εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως οι αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης. Αρχές που βρίσκονται στην προμετωπίδα της Συνθήκης του ΡΙΟ 1992 (Συνθήκη για την Προστασία της Βιοποικιλότητας, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας) προς
όφελος του εθνικού συμφέροντος.  

Εισαγωγικά 
Η Π.Ο.Α.Υ. σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε δύο διακριτές παράκτιες περιοχές της χερσονήσου Σιθωνίας με στόχο την πολλαπλασιαστική αύξηση της δυναμικής μιας ήδη υπάρχουσας ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας στην περιοχή Άμπελος, και την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού πλησίον της λιμνοθάλασσας και του παράκτιου μετώπου στην περιοχή Πόρτο Κουφό. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την κείμενη Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία απαιτείται η κατάθεση αναλυτικής ΣΜΠΕ που θα αφορά και στις δύο περιοχές  παρέμβασης.
Επίσης, θα πρέπει να σημειωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις βιοπαρακολούθησης των θαλάσσιων  οικοτόπων για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής/οικολογικής κατάστασής τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ενωσιακών Οδηγιών 2000/60/ΕΚ (για την διαχείριση των υδάτων) και 2008/56/ΕΚ (για τη θαλάσσια στρατηγική), όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην Εθνική νομοθεσία, για την πρόληψη των παράπλευρων αλλοιώσεων του φυσικού περιβάλλοντος από τις ασκούμενες ανθρωπογενείς πιέσεις στην παράκτια ζώνη και την αποκατάσταση της υγείας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.   Σημειώνεται ότι δράσεις αυτής της μορφής περιβαλλοντικής προστασίας θεωρούνται απολύτως αναγκαίες  στην κατάρτιση βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης της ευρύτερης παράκτιας ζώνης (θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός) με κύριο μέλημα την βέλτιστη τουριστική της ανάδειξη, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του οικοτουρισμού. 
Ειδικότερα, οι ανωτέρω Ενωσιακές Οδηγίες ορίζουν με σαφήνεια τα Βιολογικά Στοιχεία Ποιότητας (σύνθεση και αφθονία 
1) ζωοβένθους: μακροασπόνδυλα,
 2) φυτοβένθους: μακροφύκη και αγγειόσπερμα, 
3) φυτοπλαγκτό), που πρέπει να εξετάζονται για την αποτίμηση της οικολογικής ποιότητας σε μια παράκτια ζώνη. Επίσης με σαφήνεια έχουν καθοριστεί και διαβαθμονομηθεί οι βιοτικοί δείκτες που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους συμβατότητας.
Στη Μεσόγειο οι εν λόγω δείκτες είναι: (1) βιοτικός δείκτης ΒΕΝΤΙΧ (Simboura & Zenetos 2002) για το βιολογικό στοιχείο βενθικά μακροασπόνδυλα και (2) ο βιοτικός δείκτης ΕΕΙ  για τα μακρόφυτα, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται σε βάθη < 1μέτρου (www.eei.gr). Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί ειδικοί δείκτες για την αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων λιβαδιών (Gerakaris et al. 2017), ενός οικοτόπου κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτεί το χαρακτηρισμό περιοχών ως ειδικών ζωνών διατήρησης (Οδηγίες
92/43/ΕΚ, 2013/17/ΕΕ). 
Επίσης, ειδική προστασία για ιδιαίτερους τύπους οικοτόπων, καθώς και για θαλάσσια είδη προβλέπεται με σαφήνεια από την Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 92/43/ΕΚ, όπως  τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/17/ΕΕ. Στους τύπους φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση απαιτεί το χαρακτηρισμό περιοχών ως «ειδικών  ζωνών διατήρησης» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 
α) οι παράκτιες λιμνοθάλασσες (1150), όπως ο οικότοπος άμεσης γειτνίασης και απορροής του ιχθυογεννητικού σταθμού που χωροθετείται στο Πόρτο Κουφό, 
β) οι εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (1120), που υπάρχουν και στις δύο περιοχές που προβλέπονται από τη ΣΜΠΕ παρεμβάσεις με διαφορετική κάλυψη και γ) τα θαλάσσια σπήλαια (8330), εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, που επίσης υπάρχουν κατά μήκος της ακτογραμμής Πόρτο Κουφό – Άμπελος. Στα ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης περιλαμβάνονται τα κητώδη Monachus monachus (μεσογειακή φώκια) και Tursiops truncatus (ρινοδέλφινο), είδη που απαντούν στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Κουφό – Άμπελος (Pierce et al. 2011, IUCN 2012). Από τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία απαντώνται εκτός από το σύνολο των κητωδών και το δίθυρο μαλάκιο Pinna nobilis (η κοινή πίνα) και ο μακρυάκανθος αχινός Centrostephanus longispinus. Τα δύο τελευταία αυτά είδη θαλάσσιων ασπονδύλων έχουν τεκμηριωμένη παρουσία στην περιοχή ενδιαφέροντος, Πόρτο Κουφό (Αντωνιάδου 2003, Antoniadou et al. 2006) και πολύ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε η παρουσία πληθυσμών τους (Χιντήρογλου & Αντωνιάδου 2017 ).''
................................................. ................................................................

  Συμπερασματικά: Από όσα παρατέθηκαν παραπάνω τεκμηριώνονται τα εξής: 
(1) το Πόρτο Κουφό περιλαμβάνει οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν τον  χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης (παράκτιες λιμνοθάλασσες, εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia, θαλάσσια σπήλαια),  
(2) το Πόρτο Κουφό αποτελεί ενδιαίτημα για σημαντικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, χερσαία και θαλάσσια, και ιδιαίτερα για θαλάσσια είδη που προστατεύονται αυστηρά,  
(3) το Πόρτο Κουφό ενέχει εν γένει ιδιαίτερη αξία για την προστασία της βιοποικιλότητας καθώς αποτελεί σημαντικό φυσικό ταμιευτήρα ταξινομικής και άρα γενετικής ποικιλότητας για τον Τορωναίο Κόλπο,  
(4) το Πόρτο Κουφό αποτελεί έναν από τους πιο κλειστούς και προφυλαγμένους όρμους της χώρας (ίσως τον πλέον κλειστό και προφυλαγμένο),  
5) το Πόρτο Κουφό είναι ιδιαίτερα κατάλληλη περιοχή οικοτουριστικής ανάπτυξης και καταδυτικού και αναρριχητικού τουρισμού,  
(6) στην ΣΜΠΕ δεν περιλαμβάνεται κανένα απολύτως στοιχείο για το Πόρτο Κουφό και τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση. Συνεπώς, η λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (γενετικής, ταξινομικής  και οικολογικής), καθώς απουσιάζει παντελώς κάθε σχεδιασμός, υδρολογική μελέτη, μελέτη βιοποικιλότητας και ανάλυση αντιμετώπισης κινδύνων. Επιπλέον η σχεδιαζόμενη μονάδα εμποδίζει τις υφιστάμενες δραστηριότητες καθώς και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.
Επομένως είναι απολύτως ζημιογόνα τόσο για το οικοσύστημα όσο και για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ευρύτερα της χώρας και ως εκ τούτου η πολιτεία οφείλει να μην επιτρέψει την πραγματοποίηση της σχεδιαζόμενης μονάδας.